Monitoring zaplněnosti

Přinášíme inovativní monitoring zaplněnosti odpadových nádob díky vlastním senzorům, navrženým speciálně pro potřeby odpadového hospodářství.

Monitoring Zaplněnosti je součástí Waste Digital Platform

Monitoring zaplněnosti je komplexní řešení pro svážení odpadu. Senzor umístěný v odpadové nádobě měří v pravidelných nastavených intervalech zaplnění nádoby a jiné provozní veličiny. Poté tyto informace posílá na server, kde se dále zpracovávají. Data jsou přístupná pro samosprávu, svozové společnosti, či soukromé subjekty odkudkoli, díky webové aplikaci. Webová aplikace umožňuje vidět mapový přehled všech odpadových nádob vybavených Bee senzory spolu s jejich zaplněním. Na základě těchto dat se vyhodnocují optimální strategie pro vývoz odpadu.
Přínosy

Jak to funguje?

Hardware
Senzory měření zaplněnosti

Senzor umístěný v odpadové nádobě měří v pravidelných nastavených intervalech zaplnění nádoby a jiné provozní veličiny. Poté tyto informace posílá na server, kde se dále zpracovávají.

Cloud system
Cloud based řešení

Interní cloud zpracovává a ukládá data z senzorů a provádí výpočetní operace pro podrobné statistiky a informace. Vaše data jsou u nás v bezpečí a můžete k nim přistupovat odkudkoli.

Software
Webová aplikace

Naše webová aplikace je plně dostupná z jakéhokoli zařízení a poskytuje přehledné zobrazení dat formou tabulek a grafů. Dále nabízí detailní statistiky, mapu zaplnění nádob, informace o výsypech a umožňuje správu přístupu do nádob.

Algoritmizace
AI algoritmus pro plánování tras

Náš algoritmus na základě naměřených dat vyhodnocuje statistiky, provádí dynamické plánování tras a optimalizuje frekvenci svozu. Svozové společnosti mohou následně využívat naši navigační aplikaci pro efektivní svozy.

Nainstalované senzory