Evidence nádob

Evidence nádob (QR, RFID)
Naše řešení umožňuje efektivní evidence
a automatickou detekci výsypů odpadových nádob.
S využitím QR kódů a RFID čipů získáte přehled
a pasportizaci vlastněných a vydaných nádob.
Samolepky s QR kódy slouží k identifikaci nádob
a snadné evidenci prostřednictvím webové aplikace.
RFID čipy umožňují bezkontaktní identifikaci nádob,
a čtecí zařízení na svozových autech automaticky
detekují výsypy. Soware poskytuje jednoduchou
správu nádob, podklady pro fakturaci a sledování
polohy vozidel v reálném čase
Přínosy
RFID evidence

Podkladová data pro fakturaci Monitoring polohy automobilu, evidence a změn v reálném čase prostřednictvím webové a mobilní aplikace.

QR evidence

Dostanete samolepky s QR kódy, kterými pasportujete vlastní či vydané nádoby. Tím získáte přehlednou evidenci vlastněných/vydaných nádob.

RFID evidence

Podkladová data pro fakturaci Monitoring polohy automobilu, evidence a změn v reálném čase prostřednictvím webové a mobilní aplikace.

QR evidence

Dostanete samolepky s QR kódy, kterými pasportujete vlastní či vydané nádoby. Tím získáte přehlednou evidenci vlastněných/vydaných nádob.